مشروح خبر

دودکش ها و هواکش ها


دودکش ها :

1. قطر دودکش شومینه/پکیج/آب گرم کن دیواری 15cm در نظر گرفته شود و نیز دودکش ها به هیچ وجه مشترک کار نشوند.

2. قطر دودکش بخاری/آب گرم کن زمینی 10cm در نظر گرفته شود و نیز دودکش ها به هیچ وجه مشترک کار نشوند.

3. دودکشها در دیوار مشترک یا سقف کاذب حمام یا توالت اجرا نگردند و 5cm تا دیوار مشترک فاصله داشته باشند.

4. دود کش ها با زدن بست کمربندی در محل اتصال هم محور و دودبند گردند و دود کش های ترکدار تعویض گردند.

5. به منظور جلوگیری از گرفتگی، لوله دودکش ها تا 20cm پایین تر از پایین ترین لوله رابط به دودکش قائم امتداد یابند.

6. در سوراخ کردن دودکش ها دقت لازم انجام شود تا مشکل دودکش مشترک سهواً ایجاد نگردد.

7. درصورت عبور دودکش از مجاورت لوله های آب یا فاضلاب فاصله مجاز رعایت شود یا عایقکاری مناسب انجام گردد.

8. در ساختمانهای بلند تر از 5 طبقه از بخاری بعنوان وسیله گرمایشی استفاده نشود. (ساختمانهای بلندتر از 5 طبقه (ارتفاع دودکش بیش از 15 متر) مجاز به استفاده از بخاری بعنوان وسیله گرمایشی نمی باشند.)

9. از لوله های فنری آلومینیومی بجای دودکش های گالوانیزه به هیچ وجه استفاده نگردد.

10. دودکش مستقل به تعداد واحدها برای پکیج / شومینه / بخاری در پشت بام در نظر گرفته شود.

11. ارتفاع 1 متر از کف بام و 60cm از جان پناه (و هر نقطه از ساختمان یا ورودی های هوای ساختمان در شعاع 3 متری)در دودکش ها رعایت گردد.

12. برای تمام دودکش ها کلاهک Hنصب گردد.

13. دودکش ها از خود نوری عبور نداده و به درستی دودبند باشند.

14. برای جلوگیری از برگشت دود از نصب دودکش در مناطق پر فشار نظیر کنج ها اجتناب شود.

15. دودکش های در مجاورت هم بصورت اریب نصب گردند.

16. محدودیت حداکثر ارتفاع قائم 15m و افقی 60cm جهت دودکش ها رعایت گردد.(اگر لوله عایق شود حداکثر ارتفاع قائم تا 30m و افقی تا 3m نیز مجاز است)

17. اگر هواکش ها و دودکش ها در مجاورت کولرند 1.5m از کولر بلندتر باشند.

18. در صورتی که بدلیل بلند بودن ساختمان یا قرار گرفتن لوله در جدار ساختمان احتمال رسیدن بخارات آب به نقطه شبنم وجود داشته باشد جدار خارجی لوله عایق گردد.

19. درخصوص جنس دودکش تمهیدات لازم انجام گردد.

20. دودکش حتی الامکان مستقیم و بدون انحراف تا بالاترین نقطه بام هدایت گردد.

21. درصورت قرار گرفتن دودکش در داکت ساختمانی داکت مذکور از بالا با هوای آزاد در ارتباط باشد.

دودکش

هواکش ها :

1. قطر هواکش هاپس از هماهنگی با مهندس ناظر طرح، انتخاب و اجرا گردد.

2. هواکش هود و سایر هواکش ها بصورت مستقل برای هر واحد بهداشتی در نظر گرفته شود.

3. هواکش ها در محل بام عصایی شده و ارتفاع 2.2m از کف بام رعایت گردد.

هواکش

 

تجهیزات ساختمانی ، تجهیزات مکانیکی ، تجهیزات تاسیساتی ، تجهیزات الکتریکی ، کانال پیش عایق ، عایق الاستومریک ، پنل پیش عایق ، ورق پلی اورتان ، پنل پلی اورتان ، تهویه مطبوع ، ساخت و ساز در مشهد ، مدیریت پیمان ، پیمانکاری در مشهد ، پلی اورتان ، کانال کشی ، سیستم گرمایشی ، سیستم سرمایشی ، پروژه های تاسیساتی در مشهد ، پروژه های اجرایی در مشهد ، پروژه های ساختمانی در مشهد ، پروژه های عمرانی در مشهد ، مهندسین مشاور در مشهد ، ورق PI ، کانال پیش عایق شده PI ، پیمانکاری تاسیسات