مشروح خبر

سیستم های سرمایشی و گرمایشی


سیستم گرمایشی

1. نصب پکیج یا آب گرمکن در سرویس حمام یا توالت مجاز نمی باشد.

2. در صورتیکه برای پکیج و آبگرمکن اتاق مخصوص در نظر گرفته شده مجهز به دریچه تامین هوای لازم و هواکش برابر قطر دودکش باشد.

3. نصب شومینه بعنوان تنها وسیله گرمایشی در هال و پذیرایی مجاز نمی باشد.

4. نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نمی باشد.

5. در صورت درزبند بودن پنجره ها و وجود شعله گازسوز دریجه تامین هوا از فضای آزاد در نظر گرفته شود.

6. در اتاق خوابهای کوچکتر از 12 متر مربع انشعاب گاز مجاز نمی باشد.

7. در صورت وجود اتاق با متراژ کمتر از 28 متر مکعب و وجود پنجره درزبند دو دریجه تامین هوا با سطح 645 سانتیمتر مربع در بالا وپایین در به سمت فضای مجاور در نظر گرفته شود.

سرمایش و گرمایش

سیستم سرمایشی

1. هوابند شدن کانالهای کولر/ هم محوری در محل اتصال/ زدن بست در محل اتصال انجام گردد.

2. تخلیه کولرهای گازی به محل مناسب و عدم تخلیه مستقیم به فاضلاب رعایت گردد.

3. درصورت اجرای کانال کشی کولر در زیر سقف کاذب عایقکاری کانالها انجام شود.

4. حداقل فاصله 1.5m از لبه جانپناه جهت نصب کولر رعایت شود.

5. موقعیت نصب کانالهای کولر از نظر دسترسی تعمیراتی مناسب باشد.

تجهیزات ساختمانی ، تجهیزات مکانیکی ، تجهیزات تاسیساتی ، تجهیزات الکتریکی ، کانال پیش عایق ، عایق الاستومریک ، پنل پیش عایق ، ورق پلی اورتان ، پنل پلی اورتان ، تهویه مطبوع ، ساخت و ساز در مشهد ، مدیریت پیمان ، پیمانکاری در مشهد ، پلی اورتان ، کانال کشی ، سیستم گرمایشی ، سیستم سرمایشی ، پروژه های تاسیساتی در مشهد ، پروژه های اجرایی در مشهد ، پروژه های ساختمانی در مشهد ، پروژه های عمرانی در مشهد ، مهندسین مشاور در مشهد ، ورق PI ، کانال پیش عایق شده PI ، پیمانکاری تاسیسات